Văn bản "Thông tư 01/1998/TT-BNN-PTLNl hướng dẫn Quyết định 1124/1997/QĐ-TTg về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu gỗ nguyên liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/1998/TT-BNN-PTLNl hướng dẫn Quyết định 1124/1997/QĐ-TTg về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu gỗ nguyên liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 01/1998/TT-BNN-PTLN Ngày ban hành 10/01/1998
Ngày có hiệu lực 09/01/1998 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/1998/TT-BNN-PTLNl hướng dẫn Quyết định 1124/1997/QĐ-TTg về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản và nhập khẩu gỗ nguyên liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close