Văn bản "Thông tư 01/1999/TT-BXD hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản theo Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 09/11.2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 09/11/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/1999/TT-BXD hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản theo Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 01/1999/TT-BXD Ngày ban hành 16/01/1999
Ngày có hiệu lực 01/01/1999 Ngày hết hiệu lực 09/11/2000
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/1999/TT-BXD hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản theo Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close