Văn bản "Thông tư 01/1999/TT-NG quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu do Bộ Ngoại giao ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/05.2012 và được thay thế bởi Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành, có hiệu lực từ 15/05/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/05/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/1999/TT-NG quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu do Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu 01/1999/TT-NG Ngày ban hành 03/06/1999
Ngày có hiệu lực 18/06/1999 Ngày hết hiệu lực 15/05/2012
Nơi ban hành Bộ Ngoại giao Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/1999/TT-NG quy định thể lệ hợp pháp hoá giấy tờ, tài liệu do Bộ Ngoại giao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close