Văn bản "Thông tư 01/2001/TT-TCBĐ sửa đổi Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về mạng lưới và dịch vụ viễn thông do Tổng Cục Bưu Điện ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/04.2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/04/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/2001/TT-TCBĐ sửa đổi Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về mạng lưới và dịch vụ viễn thông do Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Số hiệu 01/2001/TT-TCBĐ Ngày ban hành 26/03/2001
Ngày có hiệu lực 10/04/2001 Ngày hết hiệu lực 20/04/2009
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/2001/TT-TCBĐ sửa đổi Thông tư 04/1998/TT-TCBĐ Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về mạng lưới và dịch vụ viễn thông do Tổng Cục Bưu Điện ban hành
Mục lục

Mục lục

Close