Văn bản "Thông tư 01/2001/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ dùng, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện đi lại của chuyên gia nước ngoài theo Quyết định 211/1998/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 12/07.2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 12/07/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/2001/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ dùng, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện đi lại của chuyên gia nước ngoài theo Quyết định 211/1998/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 01/2001/TT-TCHQ Ngày ban hành 09/02/2001
Ngày có hiệu lực 24/02/2001 Ngày hết hiệu lực 12/07/2010
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/2001/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ dùng, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện đi lại của chuyên gia nước ngoài theo Quyết định 211/1998/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close