Văn bản "Thông tư 01/2001/TT-UBCK hướng dẫn thực hiện Nghị định 22/2000/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 01/2001/TT-UBCK hướng dẫn thực hiện Nghị định 22/2000/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu 01/2001/TT-UBCK Ngày ban hành 15/02/2001
Ngày có hiệu lực 02/03/2001 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 01/2001/TT-UBCK hướng dẫn thực hiện Nghị định 22/2000/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close