Văn bản "Thông tư 02/1998/TT-BVGCP hướng dẫn thi hành Nghị định 101/CP-1997 thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Ban Vật Giá Chính Phủ ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2016

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/1998/TT-BVGCP hướng dẫn thi hành Nghị định 101/CP-1997 thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Ban Vật Giá Chính Phủ ban hành

Số hiệu 02/1998/TT-BVGCP Ngày ban hành 13/04/1998
Ngày có hiệu lực 28/04/1998 Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/1998/TT-BVGCP hướng dẫn thi hành Nghị định 101/CP-1997 thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Ban Vật Giá Chính Phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close