Văn bản "Thông tư 02/1998/TT-BXD về việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/12.2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/12/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/1998/TT-BXD về việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 02/1998/TT-BXD Ngày ban hành 29/04/1998
Ngày có hiệu lực 14/05/1998 Ngày hết hiệu lực 26/12/2000
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/1998/TT-BXD về việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close