Văn bản "Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/03.2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/03/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu 02/2000/TT-TCBĐ Ngày ban hành 20/04/2000
Ngày có hiệu lực 01/01/2000 Ngày hết hiệu lực 11/03/2006
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành
Mục lục

Mục lục

Close