Văn bản "Thông tư 02/2008/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 128/2005/NĐ-CP và Nghị định 154/2006/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/12.2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/12/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/2008/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 128/2005/NĐ-CP và Nghị định 154/2006/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 02/2008/TT-BNN Ngày ban hành 08/01/2008
Ngày có hiệu lực 31/01/2008 Ngày hết hiệu lực 14/12/2011
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/2008/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 128/2005/NĐ-CP và Nghị định 154/2006/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 128/2005/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close