Văn bản "Thông tư 02/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/02.2017 và được thay thế bởi Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế, có hiệu lực từ 15/02/2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 02/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 02/2010/TT-BCT Ngày ban hành 14/01/2010
Ngày có hiệu lực 28/02/2010 Ngày hết hiệu lực 15/02/2017
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 02/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close