Văn bản "Thông tư 03/BKH-QLKT-1996 hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/07.2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/07/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 03/BKH-QLKT-1996 hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Số hiệu 03/BKH-QLKT Ngày ban hành 27/02/1996
Ngày có hiệu lực 27/02/1996 Ngày hết hiệu lực 01/07/2004
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 03/BKH-QLKT-1996 hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close