Văn bản "Thông tư 03-TT/TCCB-LĐ-1996 hướng dẫn phân công thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản do Bộ Thuỷ sản ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/05.2007

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/05/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 03-TT/TCCB-LĐ-1996 hướng dẫn phân công thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu 03-TT/TCCB-LĐ Ngày ban hành 19/08/1996
Ngày có hiệu lực 19/08/1996 Ngày hết hiệu lực 30/05/2007
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 03-TT/TCCB-LĐ-1996 hướng dẫn phân công thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản do Bộ Thuỷ sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close