Văn bản "Thông tư 04/1997/BKH-QLKT về việc chuyển đổi và đăng ký HTX, LHHTX theo Nghị định 16/CP-1997 do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/01.2006 và được thay thế bởi Thông tư 05/2005/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn Nghị định 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, có hiệu lực từ 15/12/2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/01/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 04/1997/BKH-QLKT về việc chuyển đổi và đăng ký HTX, LHHTX theo Nghị định 16/CP-1997 do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành

Số hiệu 04/1997/BKH-QLKT Ngày ban hành 29/03/1997
Ngày có hiệu lực 13/04/1997 Ngày hết hiệu lực 11/01/2006
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 04/1997/BKH-QLKT về việc chuyển đổi và đăng ký HTX, LHHTX theo Nghị định 16/CP-1997 do Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close