Văn bản "Thông tư 04/1998/TT-BXD sửa đổi mục 2 phần I Thông tư 05/BXD-KTQH 1996 hướng dẫn cấp phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 25/12.1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 25/12/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 04/1998/TT-BXD sửa đổi mục 2 phần I Thông tư 05/BXD-KTQH 1996 hướng dẫn cấp phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 04/1998/TT-BXD Ngày ban hành 19/12/1998
Ngày có hiệu lực 19/12/1998 Ngày hết hiệu lực 25/12/1999
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 04/1998/TT-BXD sửa đổi mục 2 phần I Thông tư 05/BXD-KTQH 1996 hướng dẫn cấp phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close