Văn bản "Thông tư 04/1999/TT-BTC hướng dẫn đăng ký hành nghề kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/08.2000 và được thay thế bởi Thông tư 107/2000/TT-BTC hướng dẫn đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ tài chính ban hành, có hiệu lực từ 26/08/2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/08/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 04/1999/TT-BTC hướng dẫn đăng ký hành nghề kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 04/1999/TT-BTC Ngày ban hành 12/01/1999
Ngày có hiệu lực 27/01/1999 Ngày hết hiệu lực 26/08/2000
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 04/1999/TT-BTC hướng dẫn đăng ký hành nghề kiểm toán trong các tổ chức kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close