Văn bản "Thông tư 04/1999/TT-BTP về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư Pháp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/03.2018 và được thay thế bởi Thông tư 01/2018/TT-BTP về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành, có hiệu lực từ 20/03/2018

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/03/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 04/1999/TT-BTP về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư Pháp ban hành

Số hiệu 04/1999/TT-BTP Ngày ban hành 11/01/1999
Ngày có hiệu lực 26/01/1999 Ngày hết hiệu lực 20/03/2018
Nơi ban hành Bộ Tư pháp Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 04/1999/TT-BTP về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư Pháp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close