Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/08/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 04/2001/TT-BXD bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 04/2001/TT-BXD Ngày ban hành 20/08/2001
Ngày có hiệu lực 20/08/2001 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 04/2001/TT-BXD bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định 20/2000/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close