Văn bản "Thông tư 05/1997/BKH-CSHT về việc xây mới trụ sở làm việc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.1997

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/1997/BKH-CSHT về việc xây mới trụ sở làm việc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 05/1997/BKH-CSHT Ngày ban hành 23/04/1997
Ngày có hiệu lực 23/04/1997 Ngày hết hiệu lực 31/12/1997
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/1997/BKH-CSHT về việc xây mới trụ sở làm việc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close