Văn bản "Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã tín dụng theo Nghị định 16/CP-1997 do Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/07.2005

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/07/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã tín dụng theo Nghị định 16/CP-1997 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 05/1997/TT-NHNN17 Ngày ban hành 25/10/1997
Ngày có hiệu lực 09/11/1997 Ngày hết hiệu lực 26/07/2005
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/1997/TT-NHNN17 hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã tín dụng theo Nghị định 16/CP-1997 do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close