Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/1997/TT-TCKT về việc sử dụng kinh phí lán trại trong các đơn vị điều tra thăm dò địa chất do Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu 05/1997/TT-TCKT Ngày ban hành 12/06/1997
Ngày có hiệu lực 01/01/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/1997/TT-TCKT về việc sử dụng kinh phí lán trại trong các đơn vị điều tra thăm dò địa chất do Bộ Công nghiệp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close