Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/1998/TT-BNN-BVTV hướng dẫn Chỉ thị 09/1998/CT-TTG-1998 về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành

Số hiệu 05/1998/TT-BNN-BVTV Ngày ban hành 06/05/1998
Ngày có hiệu lực 21/05/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/1998/TT-BNN-BVTV hướng dẫn Chỉ thị 09/1998/CT-TTG-1998 về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close