Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/08/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/1999/TT-BXD hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 118/TTG 1996 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu 05/1999/TT-BXD Ngày ban hành 26/07/1999
Ngày có hiệu lực 10/08/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Xây dựng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/1999/TT-BXD hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất được hỗ trợ đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 118/TTG 1996 do Bộ Xây dựng ban hành
Mục lục

Mục lục

Close