Văn bản "Thông tư 05/1999/TT-NHNN1 hướng dẫn Khoản 2, Điều 5, Quyết định 215/1998/QĐ-TTg về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm bưu điện do Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 28/09.2006 và được thay thế bởi Thông tư 06/2006/TT-NHNN hướng dẫn Khoản 3 Điều 6 Quyết định 270/2005/QĐ-TTg về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm Bưu điện do Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ 28/09/2006

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 28/09/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/1999/TT-NHNN1 hướng dẫn Khoản 2, Điều 5, Quyết định 215/1998/QĐ-TTg về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm bưu điện do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 05/1999/TT-NHNN1 Ngày ban hành 05/11/1999
Ngày có hiệu lực 20/11/1999 Ngày hết hiệu lực 28/09/2006
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/1999/TT-NHNN1 hướng dẫn Khoản 2, Điều 5, Quyết định 215/1998/QĐ-TTg về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tiết kiệm bưu điện do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close