Văn bản "Thông tư 05/2000/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất do Tổng cục hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 06/07.2001 và được thay thế bởi Thông tư 04/2001/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất do Tổng cụa Hải quan ban hành, có hiệu lực từ 06/07/2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 06/07/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/2000/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất do Tổng cục hải quan ban hành

Số hiệu 05/2000/TT-TCHQ Ngày ban hành 26/09/2000
Ngày có hiệu lực 11/10/2000 Ngày hết hiệu lực 06/07/2001
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/2000/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xăng dầu nhập khẩu và tạm nhập - tái xuất do Tổng cục hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close