Văn bản "Thông tư 05/2009/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 13/01.2010 và được thay thế bởi Thông tư 08/2010/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực từ 01/03/2010

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 13/01/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/2009/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 05/2009/TT-BCT Ngày ban hành 26/02/2009
Ngày có hiệu lực 01/03/2009 Ngày hết hiệu lực 13/01/2010
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/2009/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close