Văn bản "Thông tư 05/TT-NH1-1996 hướng dẫn phạm vi áp dụng trần lãi suất cho vay trên địa bàn nông thôn và phương pháp tính chênh lệch lãi suất bình quân do Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/10.2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/10/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 05/TT-NH1-1996 hướng dẫn phạm vi áp dụng trần lãi suất cho vay trên địa bàn nông thôn và phương pháp tính chênh lệch lãi suất bình quân do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 05/TT-NH1 Ngày ban hành 17/08/1996
Ngày có hiệu lực 01/09/1996 Ngày hết hiệu lực 16/10/2015
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 05/TT-NH1-1996 hướng dẫn phạm vi áp dụng trần lãi suất cho vay trên địa bàn nông thôn và phương pháp tính chênh lệch lãi suất bình quân do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close