Văn bản "Thông tư 06/1998/TT-BNN-TCCB Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/11.2009

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/11/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 06/1998/TT-BNN-TCCB Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành

Số hiệu 06/1998/TT-BNN-TCCB Ngày ban hành 03/09/1998
Ngày có hiệu lực 18/09/1998 Ngày hết hiệu lực 26/11/2009
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 06/1998/TT-BNN-TCCB Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty khai thác công trình thuỷ lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành
Mục lục

Mục lục

Close