Văn bản "Thông tư 06/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 05/05.1999 và được thay thế bởi Thông tư 127/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 05/05/1999

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 05/05/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 06/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 06/1998/TT-BTC Ngày ban hành 10/01/1998
Ngày có hiệu lực 25/01/1998 Ngày hết hiệu lực 05/05/1999
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 06/1998/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close