Văn bản "Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 hướng dẫn xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định 1073/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 20/10.2012 và được thay thế bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có hiệu lực từ 20/10/2012

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 20/10/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 hướng dẫn xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định 1073/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 06/1999/TT-NHNN14 Ngày ban hành 02/12/1999
Ngày có hiệu lực 02/12/1999 Ngày hết hiệu lực 20/10/2012
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 hướng dẫn xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định 1073/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close