Văn bản "Thông tư 06/TT-BNV(X13) năm 1995 hướng dẫn chính sách đối với người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/09.2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/09/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 06/TT-BNV(X13) năm 1995 hướng dẫn chính sách đối với người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu 06/TT-BNV(X13) Ngày ban hành 28/09/1995
Ngày có hiệu lực 01/01/1995 Ngày hết hiệu lực 30/09/2015
Nơi ban hành Bộ Nội vụ Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 06/TT-BNV(X13) năm 1995 hướng dẫn chính sách đối với người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close