Văn bản "Thông tư 06/UB-QLKT-1995 quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/03.1998

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/03/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 06/UB-QLKT-1995 quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ban hành

Số hiệu 06/UB-QLKT Ngày ban hành 27/09/1995
Ngày có hiệu lực 12/10/1995 Ngày hết hiệu lực 31/03/1998
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 06/UB-QLKT-1995 quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước do Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close