Văn bản "Thông tư 07/1998/TT-BCA hướng dẫn thi hành Quy chế về cơ sở giáo dục kèm theo Nghị định 32/CP-1997 do Bộ Công an ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 22/02.2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 22/02/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 07/1998/TT-BCA hướng dẫn thi hành Quy chế về cơ sở giáo dục kèm theo Nghị định 32/CP-1997 do Bộ Công an ban hành

Số hiệu 07/1998/TT-BCA Ngày ban hành 03/12/1998
Ngày có hiệu lực 18/12/1998 Ngày hết hiệu lực 22/02/2004
Nơi ban hành Bộ Công An Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 07/1998/TT-BCA hướng dẫn thi hành Quy chế về cơ sở giáo dục kèm theo Nghị định 32/CP-1997 do Bộ Công an ban hành
Mục lục

Mục lục

Close