Văn bản "Thông tư 07/2007/TT-BVHTT hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/02.2017

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 07/2007/TT-BVHTT hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

Số hiệu 07/2007/TT-BVHTT Ngày ban hành 20/03/2007
Ngày có hiệu lực 29/04/2007 Ngày hết hiệu lực 15/02/2017
Nơi ban hành Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 07/2007/TT-BVHTT hướng dẫn cấp, đổi và thu hồi thẻ nhà báo do Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close