Văn bản "Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Quyết định 173/1998/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua bán ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức do Ngân hàng Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/06.2001 và được thay thế bởi Thông tư 05/2001/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Quyết định 61/2001/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Ngân hàng Nhà nước ban hành, có hiệu lực từ 15/06/2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/06/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Quyết định 173/1998/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua bán ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 08/1998/TT-NHNN7 Ngày ban hành 30/09/1998
Ngày có hiệu lực 30/09/1998 Ngày hết hiệu lực 15/06/2001
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 hướng dẫn thi hành Quyết định 173/1998/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua bán ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close