Văn bản "Thông tư 08/2010/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/03.2011 và được thay thế bởi Thông tư 05/2011/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện do Bộ Công thương ban hành, có hiệu lực từ 01/03/2011

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/03/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 08/2010/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 08/2010/TT-BCT Ngày ban hành 24/02/2010
Ngày có hiệu lực 01/03/2010 Ngày hết hiệu lực 01/03/2011
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 08/2010/TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close