Văn bản "Thông tư 09/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng thực hiện đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 01/01.2001

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 01/01/2001

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 09/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng thực hiện đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 09/1998/TT-TCHQ Ngày ban hành 18/11/1998
Ngày có hiệu lực 01/01/1999 Ngày hết hiệu lực 01/01/2001
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 09/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thi hành Nghị định 28/1998/NĐ-CP thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng thực hiện đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close