Văn bản "Thông tư 1-BKH/DN-1997 thực hiện Nghị định 56/CP-1996 về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/04.2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/04/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 1-BKH/DN-1997 thực hiện Nghị định 56/CP-1996 về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu 1-BKH/DN Ngày ban hành 29/01/1997
Ngày có hiệu lực 29/01/1997 Ngày hết hiệu lực 04/04/2015
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 1-BKH/DN-1997 thực hiện Nghị định 56/CP-1996 về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close