Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 10/1997/TT-BTC sửa đổi Thông tư 71-TC/TCT-1997 về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động Bưu chính viễn thông do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 10/1997/TT-BTC Ngày ban hành 10/10/1997
Ngày có hiệu lực 25/10/1997 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 10/1997/TT-BTC sửa đổi Thông tư 71-TC/TCT-1997 về thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép hoạt động Bưu chính viễn thông do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close