Văn bản "Thông tư 10/BYT-TT-1996 hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí của các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 15/07.1997

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 15/07/1997

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 10/BYT-TT-1996 hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí của các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 10/BYT-TT Ngày ban hành 09/08/1996
Ngày có hiệu lực 09/08/1996 Ngày hết hiệu lực 15/07/1997
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 10/BYT-TT-1996 hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí của các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close