Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/03/1958

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 100-BYT/TT năm 1958 về việc sử dụng dấu hiệu Hồng thập tự trong ngành dân y do Bộ Y Tế ban hành

Số hiệu 100-BYT/TT Ngày ban hành 25/02/1958
Ngày có hiệu lực 12/03/1958 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 100-BYT/TT năm 1958 về việc sử dụng dấu hiệu Hồng thập tự trong ngành dân y do Bộ Y Tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close