Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 02/12/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 107/2008/TT-BNN sửa đổi Thông tư 06/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Quyết định 126/2005/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 107/2008/TT-BNN Ngày ban hành 31/10/2008
Ngày có hiệu lực 02/12/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 107/2008/TT-BNN sửa đổi Thông tư 06/2006/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Quyết định 126/2005/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close