Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 10TM/PC-1996 hướng dẫn Quy chế đại lý mua bán hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu 10TM/PC Ngày ban hành 13/06/1996
Ngày có hiệu lực 28/06/1996 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Thông tư 10TM/PC-1996 hướng dẫn Quy chế đại lý mua bán hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành
Mục lục

Mục lục

Close