Văn bản "Thông tư 11/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 09/06.2000

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 09/06/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 11/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 11/1998/TT-TCHQ Ngày ban hành 01/12/1998
Ngày có hiệu lực 16/12/1998 Ngày hết hiệu lực 09/06/2000
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 11/1998/TT-TCHQ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close