Văn bản "Thông tư 11/2008/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài do Bộ Công thương ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 10/07.2015 và được thay thế bởi Quyết định 14478/QĐ-BCT năm 2015 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành, có hiệu lực từ 29/12/2015

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 10/07/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 11/2008/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 11/2008/TT-BCT Ngày ban hành 22/10/2008
Ngày có hiệu lực 24/11/2008 Ngày hết hiệu lực 10/07/2015
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 11/2008/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài do Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close