Văn bản "Thông tư 112/1997/TCHQ-THTK hướng dẫn thi hành Quyết định 280/TTg về việc xây dựng mạng tin học diện rộng truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 11/08.2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 11/08/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 112/1997/TCHQ-THTK hướng dẫn thi hành Quyết định 280/TTg về việc xây dựng mạng tin học diện rộng truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 112/1997/TCHQ-THTK Ngày ban hành 28/05/1997
Ngày có hiệu lực 12/06/1997 Ngày hết hiệu lực 11/08/2003
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 112/1997/TCHQ-THTK hướng dẫn thi hành Quyết định 280/TTg về việc xây dựng mạng tin học diện rộng truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close