Văn bản "Thông tư 114/1999/TT-BTC bổ sung Thông tư 128/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 22/CP năm 1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 16/06.2004 và được thay thế bởi Thông tư 41/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2004/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 16/06/2004

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 16/06/2004

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 114/1999/TT-BTC bổ sung Thông tư 128/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 22/CP năm 1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 114/1999/TT-BTC Ngày ban hành 23/09/1999
Ngày có hiệu lực 08/10/1999 Ngày hết hiệu lực 16/06/2004
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 114/1999/TT-BTC bổ sung Thông tư 128/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 22/CP năm 1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close