Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/10/1999

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 116/1999/TT-BTC hướng dẫn cơ cấu bộ máy Chi cục thuế và Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 116/1999/TT-BTC Ngày ban hành 24/09/1999
Ngày có hiệu lực 09/10/1999 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 116/1999/TT-BTC hướng dẫn cơ cấu bộ máy Chi cục thuế và Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close