Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/01/1998

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 118/1998/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho kiểm kê rừng toàn quốc do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 118/1998/TT-BTC Ngày ban hành 22/08/1998
Ngày có hiệu lực 01/01/1998 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 118/1998/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho kiểm kê rừng toàn quốc do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close