Văn bản "Thông tư 1183/TTNN-1996 hướng dẫn việc đổi và quản lý, sử dụng thẻ và biển hiệu Thanh tra viên do Thanh tra Nhà nước ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 09/06.2003

Phụ lục

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 09/06/2003

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông tư 1183/TTNN-1996 hướng dẫn việc đổi và quản lý, sử dụng thẻ và biển hiệu Thanh tra viên do Thanh tra Nhà nước ban hành

Số hiệu 1183/TTNN Ngày ban hành 31/07/1996
Ngày có hiệu lực 31/07/1996 Ngày hết hiệu lực 09/06/2003
Nơi ban hành Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông tư 1183/TTNN-1996 hướng dẫn việc đổi và quản lý, sử dụng thẻ và biển hiệu Thanh tra viên do Thanh tra Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close